Wat moet er worden aangeleverd voor de beoordeling van een lease-aanvraag?

Om een lease-aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Een ondertekende leaseovereenkomst.
  • Een scan/foto van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) van de klant.
  • Een scan/foto van de bankpas van het opgegeven rekeningnummer van de klant.
  • Indien de klant geen Nederlands staatsburger is, hebben wij tevens een foto/scan van geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd nodig van de klant.

In sommige gevallen kunnen wij niet vaststellen of de klant daadwerkelijk op het opgegeven adres staat ingeschreven. In die gevallen vragen wij de klant om een kopie van de basisregistratie persoonsgegevens bij ons aan te leveren.

De klant hoeft bij ons dus géén werkgeversklaringen, loonstroken, bankafschriften e.d. aan te leveren.