Cookies

Deze privacyverklaring is geplaatst op 01-08-2018.

HuurGemak B.V., handelend onder de naam LeaseGemak, gevestigd aan de Oosterstraat 39, 8331 HB te Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

   www.leasegemak.nl

   info@leasegemak.nl

   085 800 22 44

   Oosterstraat 39, 8331 HB, Steenwijk

Persoonsgegevens die wij verwerken

LeaseGemak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht;
 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leasegemak.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LeaseGemak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw aanvraag/bestelling te kunnen beoordelen;
 • Om goederen en diensten bij u af te (laten) leveren;
 • Om een verzekering voor u af te sluiten;
 • Om uw fiets te kunnen (laten) onderhouden;
 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Voor het afhandelen van uw overeenkomst;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander reclamemateriaal;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LeaseGemak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

HuurGemak deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HuurGemak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BedrijfDoelGegevens
Focum Solutions B.V.AcceptatieonderzoekGeslacht, voor- en achternaam, adres & geboortedatum
Experian Nederland B.V.AcceptatieonderzoekGeslacht, voor- en achternaam, adres & geboortedatum
Crimimail B.V.AcceptatieonderzoekGeslacht, voor- en achternaam, adres, geboortedatum, documentnummer & geldigheidsduur identiteitsbewijs
ENRA verzekeringen B.V.Verzekering fietsGeslacht, voor- en achternaam & telefoonnummer
Bike TotaalInkoop fietsGeslacht, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer & e-mailadres
Profile 'de Fietsspecialist'Inkoop fietsGeslacht, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer & e-mailadres
Inkassier B.V.Incasso- en deurwaarderswerkzaamhedenGeslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres & rekeningnummer
Exact Software Nederland B.V.AdministratieGeslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres & rekeningnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LeaseGemak gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LeaseGemak gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeaseGemak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leasegemak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LeaseGemak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LeaseGemak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leasegemak.nl.

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl        085 800 22 44