Samen planten we bomen. Voor een groene en gezonde wereld.

Lease een fiets

Door het bezoeken van onze website, heeft u de eerste stap gezet naar een groenere en gezondere wereld! Met het gebruik van (bijvoorbeeld) een elektrische fiets stoot u namelijk maar liefst 97% minder CO2 uit, dan met het gebruik van een auto.

Doneer een boom

Zelfs als u 5.000 kilometer per jaar fiets, dan stoot u daarmee slechts 22 kg CO2 per jaar uit. Een volwassen boom neemt gemiddeld 25 kilo CO2 per jaar op. Voor iedere fiets die bij ons wordt geleaset, planten wij in samenwerking met Trees for All, één boom. Met het leasen van een fiets draagt u dus bij aan een groenere en gezondere wereld!

≈ 22 kg CO2

≈ 25 kg CO2

= 1

Wat doet Trees for All?

Trees for All bestaat al ruim 20 jaar en is een CBF-erkend goed doel. Zij planten bomen in Nederland en het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden.

Bomen en bossen spelen namelijk een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Zonder bomen is er geen leven. Daarom planten zij wereldwijd nieuwe bossen, herstellen zij gedegradeerde bossen en maken zij mensen bewust van het belang van bomen. Aan de andere kant van de wereld, maar dus ook dichtbij huis.

Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen.

Wat doet een boom?

Mensen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van heel veel CO2. Het beperken van deze uitstoot is daarom van groot belang. Echter, het volledig voorkomen hiervan is onmogelijk.

Gelukkig bestaan er bomen! Bomen nemen water en mineralen op via hun wortels om sap mee te maken, dit sap reist vervolgens door de boom naar de bladeren. De bladeren nemen op hun beurt CO2 en zonlicht op om dit om te zetten in glucose en zuurstof. De glucose wordt opgeslagen in de boom en de zuurstof wordt uitgestoten in de lucht.

Om 1 m³ te groeien, zuivert een boom bijna 1.000.000 m³ lucht van CO2. Bomen geven ons dus zuurstof in ruil voor CO2. Dat is toch fantastisch?

Wat doen wij samen?

Net als Trees for All, geloven wij in de kracht van samenwerken. Daarom zijn wij in 2023 boompartner geworden van Trees for All. Dit houdt in dat wij hen de toezegging hebben gedaan om voor iedere fiets die bij ons wordt geleaset een donatie te doen, ter waarde van één boom.

Op deze manier hopen wij samen met u bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Samen planten wij bomen voor het leven!

Wilt u zelf (als particulier) ook een donatie doen?

Rekeningnummer: NL30 TRIO 0212 4841 09

Ten name van: Trees for All

Wilt u zelf (als bedrijf) ook een donatie doen?

Rekeningnummer: NL76 TRIO 0212 4883 25

Ten name van: Trees for All