Welke informatie moet ik aanleveren voor een lease-aanvraag?

Voor het beoordelen van uw lease-aanvraag en om uw lease-aanvraag daarna in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Een ondertekende leaseovereenkomst.
  • Een scan/foto van uw legitimatiebewijs (ter verificatie van uw identiteit).
  • Een scan/foto van uw bankpas (ter controle van uw bankrekeningnummer).

In sommige gevallen kunnen wij niet vaststellen of u daadwerkelijk op het opgegeven adres staat ingeschreven. In die gevallen vragen wij u om een kopie van de basisregistratie persoonsgegevens bij ons aan te leveren.

U hoeft bij ons dus géén werkgeversklaringen, loonstroken, bankafschriften e.d. aan te leveren.