Welke opties heeft de klant aan het einde van de leaseovereenkomst?

Na 36 maanden heeft de klant de volgende opties:

Optie 1: Koopoptie. De klant de optie om de leasefiets van ons te kopen. De klant kan (op zijn vroegst) 3 maanden voor de einddatum van de leaseovereenkomst een indicatief overname aanbod bij ons opvragen. Indien de klant van dat aanbod gebruik wenst te maken, dan dient de klant de leaseovereenkomst per e-mail op te zeggen. De klant ontvangt vervolgens een koopovereenkomst die door de klant ondertekend dient te worden. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst en het betalen van het overnamebedrag gaat het eigendom van de fiets na de einddatum van de leaseovereenkomst over op de klant.

Indien de klant geen gebruik wenst te maken van de koopoptie, maar de leaseovereenkomst wel heeft beëindigd, dan heeft u de gelegenheid om van datzelfde overname-aanbod gebruik te maken. Uiteraard bent u dit niet verplicht!

Optie 2: Door-leasen met 25% korting. Indien de klant de leaseovereenkomst niet opzegt, dan wordt deze automatisch voor onbepaalde tijd verlengt. Vanaf de 37e maand ontvangt de klant automatisch 25% korting op de  leaseprijs. De verzekeringen en ook het recht op onderhoud lopen in dat geval uiteraard gewoon door!

Het is overigens niet zo dat de klant dan weer voor langere tijd aan de leaseovereenkomst ‘vast zit’. Na 36 maanden is de leaseovereenkomst op ieder gewenst moment opzegbaar (rekening houdend met 1 maand opzegtermijn gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin wordt opgezegd).

Optie 3: Opzeggen en een nieuwe fiets leasen. Als de klant graag weer op het nieuwste van het nieuwste wil rijden, dan kan de klant tegen het einde van de leaseovereenkomst (in overleg met u) een nieuwe fiets uitzoeken. U kunt hiervoor een nieuwe leaseovereenkomst aanvragen. We zullen er dan samen met u voor proberen te zorgen dat de nieuwe fiets voor de klant klaar staat op het moment dat de klant de oude fiets bij u komt inleveren. Ook in dit geval heeft de klant in eerste instantie de optie om de ‘oude’ fiets van ons over te nemen.

Indien de klant geen gebruik wenst te maken van de koopoptie, dan heeft u de gelegenheid om van datzelfde overname-aanbod gebruik te maken. Uiteraard bent u dit niet verplicht!

Optie 4: Opzeggen en de fiets inleveren. Indien de klant de leaseovereenkomst wil beëindigen, dan dient de klant deze rekening te houden met 1 maand opzegtermijn (gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin door de klant wordt opgezegd. De klant dient de leaseovereenkomst op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@leasegemak.nl. Aan het einde van de leaseovereenkomst dient de fiets door de klant te worden ingeleverd.