Algemene voorwaarden voor zakelijk leasen

Klik hier om de “Algemene voorwaarden voor zakelijk leasen” te downloaden.

Definities

In deze algemene voorwaarden alsmede in de leaseovereenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

LeaseGemak
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: HuurGemak B.V., handelend onder de naam LeaseGemak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57450626;

Klant
De natuurlijke persoon die met LeaseGemak een leaseovereenkomst aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan;

Leaseovereenkomst
De (lease)overeenkomst die de klant met LeaseGemak aangaat, aan zal gaan of aan is gegaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Fiets
De geleasete of de te leasen fiets zoals is omschreven in de leaseovereenkomst, inclusief alle daarbij behorende accessoires die LeaseGemak aan de klant in gebruik geeft en waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft;

Leverancier
De rechtspersoon waarvan LeaseGemak de fiets afneemt en die de fiets aan de klant ter beschikking stelt.

Bestuurder
De persoon die de fiets bestuurt;

Leaseperiode
De periode waarin de klant op grond van de leaseovereenkomst recht heeft op het gebruik van de fiets;

Leaseprijs/leasetermijn
Het bedrag dat de klant maandelijks aan LeaseGemak verschuldigd is ten behoeve van het gebruik van de fiets;

Ontvangstbewijs
Een formulier waarop de klant bevestigt de fiets in goede orde van de leverancier in ontvangst te hebben genomen en waarmee de klant afstand doet van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen;

Inleverbewijs
Een formulier waarop LeaseGemak bevestigt dat de klant de fiets heeft ingeleverd, op welke datum en in welke staat de fiets de fiets door de klant is ingeleverd;

Herroepingsformulier
Een formulier waarmee de klant kan aangeven de leaseovereenkomst te willen ontbinden.

Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden

Artikel 2: Aanbod/offerte

Artikel 3: Rechtsverhouding en eigendom

Artikel 4: Totstandkoming leaseovereenkomst en leaseperiode

Artikel 5: Check en registratie bij het BKR

Artikel 6: Acceptatiecriteria

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Artikel 7: Aflevering van de fiets

Artikel 8: Borgsom

Artikel 9: Betaling van de leaseprijs

Artikel 10: Wijzing van de leaseprijs

Artikel 11: Gebruik van de fiets

Artikel 12: Accessoires

Artikel 13: Kosten voor gebruik van de fiets

Artikel 14: Servicebeurten

Artikel 15: Schade en reparaties

Artikel 16: Verlengde garantie

Artikel 17: Schadeverzekering

Artikel 18: Diefstalverzekering

Artikel 19: Overige verzekeringen

Artikel 20: Pechhulpservice

Artikel 21: Leenfiets of vervangende fiets

Artikel 22: Opzegging van de leaseovereenkomst

Artikel 23: Vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst door de klant

Artikel 24: Ontbinding van de leaseovereenkomst door LeaseGemak

Artikel 25: Vroegtijdige beëindiging wegens overlijden

Artikel 26: Koopoptie

Artikel 27: Inlevering van de fiets

Artikel 28: Aansprakelijkheid

Artikel 29: Overmacht

Artikel 30: Wijziging klantgegevens

Artikel 31: Overige verplichtingen van de klant

Artikel 32: Hoofdelijkheid

Artikel 33: Wijziging van de leaseovereenkomst

Artikel 34: Overdraagbaarheid

Artikel 35: Derdenbeding

Artikel 36: Verwerking persoonsgegevens

Artikel 37: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl         0521-523225