Hoe gaat het inleveren van de fiets in zijn werk?

Nadat u de leaseovereenkomst per e-mail bij ons heeft opgezegd, ontvangt u van ons een bevestiging van uw opzegging. In deze mail staat vermeld per welke datum uw leaseovereenkomst door ons wordt beëindigd.

U levert de fiets schoon en inclusief alle toebehoren (zoals de reservesleutels, de accu, de oplader, het display en eventuele andere bij de fiets geleverde accessoires) uiterlijk op de laatste dag van de leaseperiode in op de door ons aangegeven locatie. Vergeet niet om zelf aangebrachte accessoires van de fiets te verwijderen alvorens u de fiets inlevert.

Zodra u de fiets heeft ingeleverd, ontvangt u een ondertekend inleverbewijs. Graag ontvangen wij hiervan dezelfde dag nog een scan/foto van u, als bewijs van het tijdig inleveren van de fiets.