Is er een verhaalsrechtsbijstand verzekering inbegrepen?

Ja! Bij de leaseovereenkomst is de ENRA Optimaal verzekering inbegrepen, de verhaalsrechtsbijstand verzekering is hier een onderdeel van.