Kan ik de overeenkomst vroegtijdig beëindigen?

U heeft de mogelijkheid om de leaseovereenkomst (zonder opgaaf van reden) vroegtijdig te beëindigen, maar niet eerder dan 12 maanden na de ingangsdatum van de leaseperiode. Dit is echter niet kosteloos. In geval van vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt een opzegvergoeding gerekend van 50% van de nog resterende leasetermijnen.

Rekenvoorbeeld
Indien de leaseovereenkomst een looptijd heeft van 36 maanden, de leaseprijs €60,00 per maand is en u de leaseovereenkomst na 24 maanden (vroegtijdig) wilt beëindigen, dan wordt de opzegvergoeding als volgt berekend:

50% x 12 (resterende) leasetermijnen x €60,00 = €360,00 opzegvergoeding