Kom ik in aanmerking voor het leasen van een fiets?

Om in aanmerking te komen voor het leasen van een fiets, dient u aan onderstaande criteria te voldoen:

  • U bent op het moment dat uw aanvraag wordt beoordeeld, niet jonger dan 18 jaar.
  • U beschikt over een verifieerbaar en geldig legitimatiebewijs.
  • U bent rekeninghouder bij een Nederlandse bank.
  • U bent woonachtig in Nederland en u heeft ook de intentie om gedurende de gehele leaseperiode in Nederland te blijven wonen.
  • U staat niet geregistreerd in het curatele- en bewindregister.
  • U voldoet aan de door ons gestelde criteria voor de kredietwaardigheidstoetsen die wij uitvoeren.
  • U heeft nog geen ander contract bij ons lopen.
  • Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, dan dient u tevens te beschikken over een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.