Optie 2: Door-leasen met 25% korting

U heeft de optie om de leasefiets ook na 3 jaar nog door te leasen.

Als u de leaseovereenkomst niet opzegt, dan wordt deze automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Na 3 jaar ontvangt u van ons automatisch 25% korting op de leaseprijs. De verzekeringen en ook uw recht op onderhoud lopen in dat geval uiteraard gewoon door.

Het is overigens niet zo door deze verlenging weer voor langere tijd aan de leaseovereenkomst ‘vastzit’. Na 3 jaar is de leaseovereenkomst op ieder gewenst moment opzegbaar (rekening houdend met 1 maand opzegtermijn, gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin wordt opgezegd).

Ook na 3 jaar behoudt u uiteraard uw recht om de fiets uiteindelijk van ons te kopen, sterker nog: de overnameprijs wordt steeds lager!