Optie 4: Opzeggen en de fiets inleveren

Na 3 jaar heeft u de mogelijkheid om uw leaseovereenkomst op te zeggen en uw fiets in te leveren.

Als u de leaseovereenkomst wilt beëindigen, dan dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn (gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin wordt opgezegd). U dient de leaseovereenkomst op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@leasegemak.nl. U dient in deze e-mail de volgende informatie mee te sturen:

  1. Uw voor- en achternaam.
  2. Uw geboortedatum.
  3. Uw huidige woonadres.
  4. Uw contractnummer.

Indien gewenst kunt u de opzegging ook per post sturen, dit kan naar:

LeaseGemak
Oosterstraat 39
8331HB STEENWIJK

Indien u geen gebruik wenst te maken van de koopoptie, dient de fiets op de door ons aangegeven locatie door u te worden ingeleverd.