Waar moet de fiets aan voldoen als ik deze inlever?

Bij inlevering van de fiets, wordt deze op de volgende punten gecontroleerd:

  • De fiets dient geen (grove) schade te hebben. Normale gebruikerssporen vallen hier niet onder.
  • Er dienen 2 sleutels van zowel het fietsslot als het accuslot te worden ingeleverd.
  • Het display dient intact te zijn en naar behoren te werken.
  • De oplader dient intact te zijn en naar behoren te werken.
  • De accu dient intact te zijn en naar behoren te werken.
  • De (ondersteuning van de) fiets dient naar behoren te werken.

Indien een van bovenstaande punten niet het geval is, kunnen de kosten die hieruit voortvloeien op u worden verhaald.