Wanneer komt een klant in aanmerking voor het leasen van een fiets?

Om in aanmerking te komen voor het leasen van een fiets, dient de klant aan onderstaande criteria te voldoen:

  • De klant is (op het moment dat de aanvraag wordt beoordeeld) niet jonger dan 18 jaar en de klant is geen 76 jaar of ouder.
  • De klant beschikt over een verifieerbaar en geldig legitimatiebewijs.
  • De klant is rekeninghouder bij een Nederlandse bank.
  • De klant is woonachtig in Nederland en de klant heeft ook de intentie om gedurende de gehele leaseperiode in Nederland te blijven wonen.
  • De klant staat niet geregistreerd in het curatele- en bewindregister.
  • De klant voldoet aan de door ons gestelde criteria voor de kredietwaardigheidstoetsen die wij uitvoeren.
  • De klant heeft nog geen ander contract bij ons lopen.
  • Wanneer de klant geen Nederlands staatsburger is, dan dient de klant tevens te beschikken over een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.