Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

   Waarin onderscheidt de leasefiets van de zaak zich ten opzichte van het traditionele fietsplan?

Het grote verschil tussen beide zit in de WKR. Het traditionele fietsplan valt binnen de WKR en biedt de werknemer daardoor enkel een fiscaal voordeel over de eerste € 749,- van de fiets. Doordat de leasefiets van de zaak buiten de WKR valt loop je als werkgever niet het risico dat je boven de vrije ruimte van de WKR uitkomt. Voor de werknemer biedt het een fiscaal voordeel over de volledige aanschafprijs van de fiets inclusief verzekering, onderhoud en pech hulp.

   Kan ik beide regelingen naast elkaar aanbieden?

Ja, dit is prima mogelijk.

   Op welke manier verandert dit de reiskostenvergoeding?

Op de dagen dat werknemer gebruik maakt van de leasefiets heeft deze geen recht op een onbelaste reiskostenvergoeding. Stel: de werknemer werkt 5 dagen per week en maakt voor 3 dagen gebruik van de leasefiets, dan mag je voor deze 3 dagen geen onbelaste reiskostenvergoeding uitkeren.

Je kunt er als werkgever voor kiezen om dit bedrag te herinvesteren in het leasebedrag van de werknemer.

De werknemer kan er ook voor kiezen om de leasefiets enkel privé te gebruiken. In dat geval blijft de reiskostenvergoeding intact. Voor woon-werkverkeer mag de werknemer dan ook geen gebruik maken van de leasefiets.

   Kan ik de BTW van de leasefiets terugvragen?

Ja, deze mag tot een bedrag van € 749,- inclusief BTW teruggevraagd worden. Dit komt netto neer op € 130,-. Over het bedrag dat boven deze € 749,- komt is het terugvragen van de BTW niet toegestaan.

Aan het terugvragen van de BTW zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Deze houden in dat de werkgever in het lopende kalenderjaar maar ook in de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets aan de werknemer heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast geldt dat de werkgever in het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren niet voor 50% of meer van het aantal dagen mag voorzien in een reiskostenvergoeding of op een andere wijze mag voorzien in woon-werkverkeer.

Voorbeeld:

  • Je werknemer heeft een auto van de zaak en wil ook graag gebruik maken van de leasefietsregeling. Je kunt in dat geval geen aanspraak maken op het terugvragen van de BTW.
  • Je werknemer heeft momenteel een reiskostenvergoeding en wil gebruik maken van de leasefietsregeling. De werknemer gebruikt minder dan 50% van de werkdagen de leasefiets voor woon-werkverkeer. Je kunt in dat geval geen aanspraak maken op het terugvragen van de BTW.

   Hoe werkt de 7% bijtellingsregeling?

De regeling werkt niet anders dan bij een auto van de zaak. Doordat de leasefiets wordt gezien als inkomen wordt deze onderdeel van de totale loonsom van de werknemer. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. Dit bedrag tel je op bij het salaris en de werknemer betaalt dan maandelijks belasting.

Om dit overzichtelijk te maken hebben we hieronder een voorbeeld opgenomen:

Wanneer je een fiets least ter waarde van € 2.000 en daar 7% bijtelling voor betaalt, bedraagt de bijtelling € 140 bruto per jaar. De belasting die je dan zelf betaalt bedraagt € 52,29 per jaar. Dus je kosten per maand zijn € 4,36. In bovenstaande voorbeeld zijn we uit gegaan van een bruto jaarsalaris tot € 68.507,-.

   Vindt er een registratie plaats bij het BKR?

Aangezien de fiets ter beschikking wordt gesteld door de werkgever en het leasecontract wordt aangegaan tussen werkgever en leasemaatschappij vindt er geen registratie plaats bij het BKR.

   Wat als mijn werknemer voor afloop van de leaseperiode uit dienst gaat?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die je vast kunt leggen in je bedrijfsspecifieke leaseregeling. De fiets kan overgedragen worden aan een andere werknemer of de overeenkomst dient afgekocht te worden. Met het opstellen van de bedrijfsspecifieke regeling helpen we je graag.

   Zijn er kosten verbonden voor mij als werkgever aan de leaseovereenkomst met LeaseGemak?

Nee, die zijn er niet. Het gebruik van het werkgeversplatform is geheel kosteloos.

   Is de leasefietsregeling voor elke medewerker beschikbaar?

Dit is geheel afhankelijk van de voorwaarden die je stelt aan je bedrijfsspecifieke leaseregeling. We helpen je graag met een advies hierin.

   Wat zijn de voordelen van een fiets van de zaak voor mij als werkgever?

  • Geen onderdeel van de WKR
  • Geheel kosteloos aan te bieden aan je werknemers
  • Meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Je krijgt er fittere werknemers voor terug
  • Draagt bij aan de verduurzaming van je organisatie

   Wat houdt de nieuwe regeling in en per wanneer is deze geïntroduceerd?

Per 1 januari 2020 is deze leasefietsregeling geïntroduceerd. Hierdoor wordt het voor werkgevers eenvoudiger om hun personeel fiscaal te laten profiteren van een fiets van de zaak. Door de fiets van de zaak aan te bieden aan het personeel hoeft de werknemer geen fiets meer aan te schaffen en kan deze gebruikt worden voor zowel woon-werkverkeer als privé.

   Wat is de invloed van de nieuwe regeling op eventuele uitkeringen en/of toeslagen?

Doordat het brutoloon wordt verhoogd met 7% van de waarde van de leasefiets heeft dit effect op toeslagen en/of toekomstige uitkeringen. Wat dit precies betekent is per situatie verschillend.

Voor pensioen- en vakantiegeldopbouw wordt de bijtelling buiten beschouwing gelaten.

   Hoe zit het met de administratieve lasten ten aanzien van het bijhouden van het type woon-werkverkeer?

Per begin dit jaar zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt. Voorheen was het zo dat de werkgever geacht werd bij te houden op welke dagen er door de werknemer gebruik werd gemaakt van de leasefiets of door privé vervoer. Dit zorgde voor een ongewenste administratieve last bij de werkgever.

Nu zullen er tussen werknemer en werkgever individuele afspraken gemaakt moeten worden voor het gebruik van het type woon-werkverkeer. Deze vormen de basis van een bepaling van de (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding en gelden enkel als deze afgestemd zijn op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en voldoende realiteitswaarde hebben. Een incidentele afwijking van individueel gemaakte afspraken leidt dan ook niet direct tot een verplichte aanpassing van de (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding.

   Is het verplicht een bijdrage te doen als werkgever?

Nee, dat is het niet. De praktijk leert wel dat werknemers vaker van deze leasefietsregeling gebruik maken wanneer de werkgever hierin een bijdrage doet.

   Waar moet ik rekening mee houden ten aanzien van de salarisadministratie?

Binnen de salarisadministratie zijn er twee componenten die van belang zijn, namelijk de bijtelling en inhouding van het brutoloon.

Informatiepakket aanvragen?

Informatiepakket aanvragen?

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl

  085 800 22 44

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl        085 800 22 44