Veelgestelde vragen

Krijg ik een BKR-registratie?

Nee, er volgt geen BKR-registratie. Dit komt doordat de leaseovereenkomst wordt gesloten tussen je werkgever en LeaseGemak en de fiets door je werkgever ter beschikking wordt gesteld.

Kan ik uit elk type en merk fiets kiezen?

Ja, in principe kan dat. Uiteindelijk is het aan je werkgever om te bepalen of bepaalde type fietsen en/of merken binnen de specifieke leasefietsregeling van je werkgever passen.

Hoe is de leaseprijs opgebouwd?

De leaseprijs van je fiets is opgebouwd uit verschillende componenten. De grootste van deze wordt bepaald aan de hand van je keuze van je fiets. Een duurdere fiets leidt logischerwijs tot een hogere leaseprijs.

Daarnaast heb je de keuze tussen ons standaard servicepakket of het uitgebreide servicepakket. Het standaard servicepakket zit altijd inbegrepen, voor het uitgebreide servicepakket komt er maandelijks € 9,95 bij de leaseprijs op.

Naast de leaseprijs en het servicepakket betaal je ook 7% bijtelling over de catalogusprijs van je leasefiets. Afhankelijk van de afspraken met je werkgever kan dit al voor slechts enkele euro’s netto per maand. Hoe deze bijtelling precies wordt berekend beantwoorden we graag in de volgende vraag ‘7% bijtelling. Hoe zit dat precies?’.

7% bijtelling. Hoe zit dat precies?

De regels omtrent lease binnen de fietsregeling zijn vrijwel identiek aan die van de auto van de zaak. Het percentage waarover de bijtelling wordt berekend is voor de leasefiets vastgesteld op 7%, waar deze bij de auto van zaak kan verschillen. Daarnaast geldt dat deze bijtelling altijd wordt toegepast, waar je bij een auto van de zaak de mogelijkheid hebt om de auto enkel voor zakelijke doeleinden te gebruiken. In beide gevallen wordt lease gezien als een vorm van inkomen en moet daardoor als zodanig belast worden.

Je werkgever telt 7% van de catalogusprijs van je leasefiets bij je inkomen op waar jij vervolgens loonheffing over betaalt. Wat dit exacte bedrag is is afhankelijk van je leasefiets maar zul je altijd terug kunnen vinden op je loonstrook.

Wanneer je een fiets least ter waarde van € 2.000 en daar 7% bijtelling voor betaalt, bedraagt de bijtelling € 140 bruto per jaar. De belasting die je dan zelf betaalt bedraagt € 52,29 per jaar. Dus je kosten per maand zijn € 4,36.

Wat gebeurt er bij schade aan de fiets?

Hiervoor ben je via ons standaard servicepakket verzekerd. Breng je fiets hiervoor ter beoordeling naar de dealer en zij bekijken of dit binnen de verzekering en/of (uitgestelde) garantie valt.

Mijn leaseovereenkomst loopt af, wat nu?

Aan het einde van de leaseovereenkomst heb je de mogelijkheid om de fiets over te nemen. Dit zul je uiterlijk een maand voor de einddatum van je contract schriftelijk kenbaar moeten bij LeaseGemak. Wij zullen je dan een voorstel doen voor overname van de fiets.

Mocht je de fiets niet willen overnemen dan zul je deze uiterlijk op de laatste dag van je leaseovereenkomst moeten inleveren bij de dealer.

Uiteraard kun je na het beëindigen van de leaseovereenkomst weer een nieuwe fiets bij ons leasen.

Hoe zit het met het onderhoud van mijn leasefiets?

Ook dit zit bij het leasebedrag inbegrepen. Elk half jaar heb je recht op een servicebeurt bij de dealer waar je ook je fiets hebt opgehaald.

Wat te doen bij pech onderweg?

Je kunt in dat geval contact opnemen met onze 24/7 pech hulpdienst. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 088-8778044.

Heeft een leasefiets invloed op de hoogte van mijn woon-werkvergoeding?

Ja, dat heeft het. Op de dagen dat je gebruik maakt van je leasefiets voor woon-werkverkeer mag je werkgever geen vergoeding uitkeren. Hierover zul je daarom onderling afspraken moeten maken met je werkgever.

Wanneer je ervoor kiest om de fiets niet te gebruiken voor woon-werkverkeer zul je nog steeds aanspraak maken op de volledige woon-werkvergoeding zoals je deze nu ook ontvangt.

Hoe bereken ik het verschil in woon-werkverkeervergoeding wanneer ik gebruik maak van een leasefiets?

Stel je woont 15 km van je werk, ontvangt de standaard kilometervergoeding van € 0,21 en werkt 5 dagen per week. Per maand ontvang je € 112,35 aan vergoeding woon-werkverkeer. Indien je 1 dag per week gebruik gaat maken van je leasefiets betekent dat € 112,35 / 5 dagen = 22,47 per dag minder vergoeding. Je maandelijkse vergoeding wordt in dat geval € 89,88 (€ 112,35 – € 22,47).

Is het leasen van een fiets van invloed op de hoogte van mijn hypotheekaanvraag?

Doordat je voor een periode van 36 maanden akkoord gaat met een tijdelijke verlaging van je brutoloon kan de leasefiets van invloed zijn op de hoogte van je hypotheekaanvraag.

Hoe bereken ik het verschil in woon-werkverkeervergoeding wanneer ik gebruik maak van een leasefiets?

Stel je woont 15 km van je werk, ontvangt de standaard kilometervergoeding van € 0,21 en werkt 5 dagen per week. Per maand ontvang je € 112,35 aan vergoeding woon-werkverkeer. Indien je 1 dag per week gebruik gaat maken van je leasefiets betekent dat € 112,35 / 5 dagen = 22,47 per dag minder vergoeding. Je maandelijkse vergoeding wordt in dat geval € 89,88 (€ 112,35 – € 22,47).

Heb ik recht op een vervangende fiets tijdens reparaties?

Nee, een vervangende fiets maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst. Uiteraard kun je de dealer wel vragen of hij een vervangende fiets voor je beschikbaar heeft. De eventuele kosten die daarbij gepaard gaan zijn voor eigen rekening.

Mogen anderen op mijn fiets fietsen?

Ja, dat mag. Uiteindelijk blijf jij wel eindverantwoordelijk voor de fiets.

Is het mogelijk om mijn fiets nog te ruilen na ontvangst, bijvoorbeeld door een te lage framemaat?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is daarom erg belangrijk dat je je vooraf goed laat informeren over de juiste framemaat, maar bijvoorbeeld ook over de kleur.

Is het mogelijk om accessoires mee te nemen in de leaseprijs?

Nee, accessoires maken bij LeaseGemak geen onderdeel uit van de leaseprijs. Wel mag je accessoires aanbrengen mits deze geen schade veroorzaakt aan de fiets en je deze voor het inleveren van de fiets weer demonteert.

Mag ik mijn fiets tijdens een vakantie meenemen naar het buitenland?

Wat gebeurt er wanneer ik voor afloop van de leaseperiode van 36 maanden uit dienst ga?

Ja, dit is zeker mogelijk. De schadeverzekering die afgesloten is op de fiets biedt werelddekking en de pech hulpservice is bereikbaar in heel Europa.

Hiervoor maak je afspraken met je werkgever die in veel gevallen schriftelijk vastgelegd worden.

Zo kan de fiets overgenomen worden door een collega of kan de leaseovereenkomst afgekocht worden. Hoe dit precies in zijn werk kan je werkgever of hr-afdeling verder toelichten.

Informatiepakket aanvragen?

Iets niet helemaal duidelijk?

  info@leasegemak.nl        085 800 22 44