Heeft de klant een eigen risico in geval van schade?

Ja. De klant heeft een eigen risico van €35,00 per schadegeval. De klant dient dit eigen risico aan u te voldoen. Het restant (schadebedrag minus het eigen risico) wordt door ENRA aan u uitgekeerd.