Repareert de pechhulpservice mijn fiets ook?

Nee, de pechhulpservice repareert uw fiets niet. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van de fiets en de opzittende(n) naar de startplaats van de (dag)fietstocht.