Zijn servicebeurten bij de leaseovereenkomst inbegrepen?

Uiteraard! Bij de leaseovereenkomst heeft u ieder half jaar recht op een servicebeurt.